แอปพลิเคชัน

บ้าน / ใบสมัคร / แอปพลิเคชัน

เครื่องจักรกลความหนา

Mar. 09, 2021

Thickness Machining

วัสดุชิ้นงาน: Cr12

ความหนาของชิ้นงาน: 200 มม

จำนวนการตัด: 3 ครั้ง

(เรียบ) เสร็จสิ้น: Ra<1.3μm

ความแม่นยำในการตัดเฉือน:<0.01 มม